Banner C1
Banner C1
Banner C1
Banner C1

Phim Simon Helberg

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 7
24-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 7

The Big Bang Theory: Season 7

Vụ Nổ Lớn: PHẦN 11
24-END
Vụ Nổ Lớn: PHẦN 11

The Big Bang Theory: Season 11

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 8
24-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 8

The Big Bang Theory: Season 8

Vụ Nổ Lớn: PHẦN 12
24-END
Vụ Nổ Lớn: PHẦN 12

The Big Bang Theory: Season 12

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 9
24-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 9

The Big Bang Theory: Season 9

Vụ Nổ Lớn: PHẦN 10
24-END
Vụ Nổ Lớn: PHẦN 10

The Big Bang Theory: Season 10